Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

anybodyshit
19:41
8674 593b
take a lover
19:41
0297 0f76

serious:

who were you?

anybodyshit
19:41
O drogę nie pytam
Nie pytam nikogo
Bo ja drogę lubię
Długą długą
Bo ja wolę ufać
Własnym nogom
— Wracam-Sorry Boys
anybodyshit
19:40
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaLazhward Lazhward
19:38
5048 8f60
Reposted fromtosiaa tosiaa viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:38
8788 3074 500
Reposted fromcharlottinka charlottinka viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:38
6166 5556
19:38
6448 1c50 500
Reposted fromsokkas sokkas viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:37
Reposted fromtfu tfu viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:37
5636 16cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:37
4487 0191 500
"Ości" 1
19:30
8687 8719
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:29
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
anybodyshit
19:29
1537 7c3f
Reposted fromsarazation sarazation viazapiski zapiski
anybodyshit
19:28
Reposted fromFlau Flau viaLazhward Lazhward
anybodyshit
19:28
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viawerterowska werterowska
19:28
anybodyshit
19:28

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
19:26
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
anybodyshit
19:26
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl