Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

anybodyshit
21:15
8769 40f9 500
anybodyshit
21:15
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
anybodyshit
21:14
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:14
1312 9772 500
Reposted frombwana bwana viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
anybodyshit
21:13
5123 938a 500
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
anybodyshit
21:12
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaszydera szydera
21:10
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viainsanedreamer insanedreamer

May 10 2017

19:51
5981 4dbf
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
19:51
1631 cd67 500

halharl-infigar:

ramustagram:

おそムニュ😾

@pudonkers
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera
anybodyshit
19:49
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viabadtime badtime
19:49
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf vialapis-lazuli lapis-lazuli
anybodyshit
19:49
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven vialapis-lazuli lapis-lazuli
anybodyshit
19:49
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako vialapis-lazuli lapis-lazuli
anybodyshit
19:49
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viarudaizia rudaizia
anybodyshit
19:49
2314 10e4
Reposted frombasara basara viadrugs drugs
anybodyshit
19:48
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viacalineczka calineczka
anybodyshit
19:48
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaunique unique
19:46
1390 3ce2 500
anybodyshit
19:46
4866 cde2
Reposted fromfungi fungi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
anybodyshit
19:45
0425 1be5
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialanforme lanforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl