Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

anybodyshit
17:34
3924 1a37 500
Reposted frommeem meem viagwiazdeczka gwiazdeczka
anybodyshit
17:33
1369 005f 500
anybodyshit
17:33
Rok z życia wyjęty. 
Reposted fromoskus oskus viatbtf tbtf
anybodyshit
17:32
4314 8eef
anybodyshit
17:32
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaohwowlovely ohwowlovely

February 14 2017

anybodyshit
22:04
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viadreams-come-true dreams-come-true
21:18
0984 f8b8

mo-bayliss:

sschol:

this is from spy kids

I bet Steve fucking said this to himself and didn’t realise the cameras were rolling and the director was just like “keep it” 

Reposted fromflagma flagma viairmelin irmelin
anybodyshit
21:18
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapapaja papaja

February 13 2017

anybodyshit
22:44
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatsu satsu
anybodyshit
22:42
8700 3efb 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viadrugs drugs
22:41
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamruugaa mruugaa
anybodyshit
22:41
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viamruugaa mruugaa
anybodyshit
22:40
2053 3cb2 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viamruugaa mruugaa
anybodyshit
22:39
6701 7375
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin
anybodyshit
22:38
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viairmelin irmelin
22:38
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 07 2015

anybodyshit
19:47
Nie chciałam się w Tobie zakochać.
— Michelle K., What Keeps Me Up At Night #101
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
anybodyshit
19:47
anybodyshit
19:47
0523 5d5a 500
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl