Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

anybodyshit
20:50
anybodyshit
20:49
4603 ea67
Reposted fromblubra blubra viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
anybodyshit
20:49
anybodyshit
20:49
4329 b475
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
anybodyshit
20:45
3715 49fa
Reposted fromennomane ennomane viaBalladyna Balladyna
anybodyshit
20:45
anybodyshit
20:45
if i die, check my soup. you'll learn everything 
20:44
anybodyshit
20:44
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
anybodyshit
20:42
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaszydera szydera
anybodyshit
20:41
anybodyshit
20:41
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viaszydera szydera
anybodyshit
20:40
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
anybodyshit
20:39
Pamiętaj, że jest w mej mocy niewidzialne widzieć dziwy, dlatego nie śpię po nocy i wciąż jestem nieszczęśliwy.
— Ruchomy zamek Hauru
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
anybodyshit
20:39
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
anybodyshit
20:39
6776 3750
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
anybodyshit
20:38
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
anybodyshit
20:38
6807 f57f 500
Reposted fromnyaako nyaako viablacktoblack blacktoblack

April 25 2017

anybodyshit
20:58
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viabadtime badtime
anybodyshit
20:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl