Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

22:02
anybodyshit
21:58

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viathatwasntadream thatwasntadream
21:58
anybodyshit
21:57
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

anybodyshit
21:57
anybodyshit
21:57
anybodyshit
21:55
anybodyshit
21:52
0622 994b
Reposted fromNeutrum Neutrum vialanforme lanforme
anybodyshit
21:52
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszydera szydera
21:51
6249 879c 500
Reposted fromso-um-hi so-um-hi viaszydera szydera
21:51
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viaszydera szydera
anybodyshit
21:51
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaszydera szydera
21:50
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
anybodyshit
21:44
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viabadtime badtime
anybodyshit
21:44
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viabadtime badtime
anybodyshit
21:40
anybodyshit
21:40
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
anybodyshit
21:39
3244 f963 500
Tak bardzo życie.
Reposted fromissul issul viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
anybodyshit
21:39
Reposted fromtwice twice viarudaizia rudaizia
anybodyshit
21:30
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl